string(6) "kreiki" L´ETOILE - zdravotní masáže, tarot
Untitled Document

Usui Shiki Ryoho Reiki

Seichim Reiki  

Imara Reiki

Shamballa 1024

Kundaliní Reiki

RA-SHEEBA

 

Usui Shiki Ryoho Reiki

 

Reiki je učení práce s vesmírnou energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii.

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně Reiki od Reiki mistra.

Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči, která v posledních letech zaznamenává velký nárůst praktikujících i oficiální nasazení např. v amerických nemocnicích. Používá ji mnoho masérů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů.

Rozhodnutí stát se kanálem pro Reiki energii je silný zážitek, který může změnit Váš život a pomůže na cestě Vašeho duchovního růstu. Energie Reiki je skutečná a Reiki praktik vnímá její fyzickou přítomnost.

Rozšířený systém Usuiho Reiki, který nabízím zahrnuje čtyři úrovně Reiki. Úroveň Reiki 1 vytvoří ve studentovi kanál pro Reiki energii. Jakmile je kanál pro Reiki energii vyladěn, léčivá energie začne procházet studentem.Úroveň Reiki 2 umožní pracovat s Reiki energií na vzdálenost v prostoru a čase. Úroveň Reiki 2 prohloubení připravuje studenta na poslední, mistrovské zasvěcení. Student, který dosáhne úrovně Reiki 3, se stává Reiki Mistrem a učitelem. Každá úroveň Reiki vyžaduje práci s energetickým systémem člověka. Reiki zasvěcení je provedeno doživotně.

 

Reiki prvního stupně

Je určen pro začátečníky a dává nám schopnost, abychom pomáhali sobě i druhým léčivou silou svých rukou. Na semináři I. stupně vám Mistr Reiki vyčistí kanál pro tok energie a znovu naladí vaše tělo pro příjem energie Reiki. Tento kanál běží souměrně s vaší páteří. Mistr Reiki zvlášť naladí každou čakru, které pak společně tvoří harmonicky znějící "akord". Po tomto kurzu můžete pomáhat sobě i svým přátelům, rostlinám, zvířatům i neživé přírodě přikládáním svých dlaní na nabíjená místa. Při zasvěcení do I. stupně Reiki Vám budou aktivovány čakry a vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, budete schopni odstranit i blokády. I když se v I. stupni Reiki běžně nepředávají symboly, na semináři I. stupně "rozšířeného systému" tři symboly obdržíte. Bude to symbol pro zvýšení průtoku energie, symbol který Vás povede k Vašemu nejvyššímu ať už energetickému nebo duchovnímu a duševnímu potenciálu a symbol, který léčí vše co je spojené se srdcem a emocemi.

 

Reiki druhého stupně

Následuje nejdříve za 2 - 3 měsíce po kurzu I. stupně. Na semináři II. stupně dojde k rozšíření stávajícího kanálu a k předání tří základních symbolů Reiki plus dvanáct symbolů původně z jiných linií Reiki, které jsem zařadila do rozšířeného systému Reiki a do kterých budete zasvěceni. Až se naučíte tyto symboly používat, získáte schopnosti mentálního přenosu energie Reiki (na dálku) - a to dokonce i mimo čas a prostor. Budete léčit nemoci na úrovni příčin (mentální terapie). Budete umět posílat Reiki na dálku, do budoucnosti i do minulosti, lesu, planetě, pro zdárné vyřešení nějaké situace apod. Techniky II. stupně Reiki jsou již hodně silné a díky této zesílené formě se délka léčení zkracuje. II. stupeň Reiki tedy rozvíjí a prohlubuje již získané schopnosti působením na dálku a pronikáním až za hranice času a prostoru. Reiki II umožňuje mentální léčbu a hlubinné terapie. Naučíte se i různá dechová a vizualizační cvičení, budete v těle vyvolávat velké zásoby energie za účelem dalšího využití v léčení.

 

Reiki druhého stupně - prohloubení

Na tomto semináři vám budou předány další symboly Reiki.. Ve tomto stupni Reiki se při zasvěcení pracuje s celým systémem čaker, budou vám tedy iniciovány i spodní tři čakry. Tím se mnohonásobně zvýší průtok energií, samoléčení a léčení druhých. Naučíte se pracovat s aurou, vnímat ji a čistit bloky v auře, čištění a aktivování čaker pomocí manter a řešit karmické problémy i několik generací zpět.

 

Reiki třetího stupně - Mistr

Pří zasvěcení do třetího - mistrovského stupně je nový mistr zasvěcen do čtvrtého symbolu Usuiho Reiki a několika dalších symbolů. Kanál pro tok energií vám bude rozšířen na tu nejvyšší možnou mez, co člověk bez následků může snést. Nový mistr je schopen aktivovat a pociťovat silné a vysoké vibrace čtvrtého symbolu. Současně s vyladěním na mistrovskou energii je mu předáno umění zasvěcovat další studenty do jednotlivých stupňů Reiki.

Stát se Mistrem Reiki je závažný životní krok, nový mistr se musí naučit vyrovnávat s novou realitou. Problémy minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší intenzitou. Učitelský stupeň Reiki je určen těm lidem, kteří se prací s Reiki chtějí zabývat profesionálně a předávat ji dál.

 

 

Seichim Reiki  

Seichim (nebo též SKHM, Sekhem, Seichem) - je prastará léčivá duchovní energie s jinou vibrační frekvencí, než normální reiki, kterou používali Egypťané a se kterou se učili pracovat v chrámech ve Starém Egyptě.

Seichim pravděpodobně vzniklo v dobách staré Atlantidy. Říká se, že je to původní forma všech systémů, které léčí formou přikládání rukou.

Zakladatelem dnešního Seichim stal Patrick Zeigler (v roce 1980), který tuto energii obdržel prostřednictvím zasvěcení súfijským mistrem v Khartoumu - poté, co prožil několik mystických zážitků ve Velké pyramidě v Gíze v Egyptě, kde se mu podařilo nepozorovaně a bez povolení úřadů přespat. Po návratu do Ameriky pak ještě zkombinoval toto učení s klasickým Usuiho reiki.

V současné době je toto učení nabízeno v několika verzích, včetně rozdílných názvů, zato však s energií, která stojí za to. Seichim může být krásným doplňkem Reiki nebo jakékoliv energetické metody léčení. Léčí ve fyzickém, psychickém, mentálním, emocionálním a duchovním těle.

Slovo Seichim pochází s egytského slova "Sekhem" což v překladu znamená "síla všech sil". Je mnoho překladů slova Seichim (SKHM), ale vždycky znamená Moc a sílu v duchovním slova smyslu. Moc, oltář, přirozená síla, vitální síla, vitální síla člověka, jakákoliv duchovní či psychická síla, místo Bohů, Bůh oltáře, nebo místo, kde sídlí Bohové, tedy Místo síly. I když tato energie má egyptské znaky a kořeny, tak ji Patrick jako takovou nepropaguje. Seichim je energie více orientovaná na skupinu a jeden z jejích úžasných aspektů je, že podporuje vývoj člověka a přináší nové vhledy a nové způsoby použití energie. Toto je pravděpodobný důvod, proč se tento systém tolik přizpůsobuje a mění skrze celou svou cestu od vzniku, lidmi, kteří tuto energii používají. Také Kathleen Milner (Tera Mai Seichem) si tento systém přizpůsobila a vytvořila si svůj vlastní.

SEICHIM bylo původní jméno systému a název SEICHIM prošel mnohými změnami od chvíle, kdy byla tato energie znovu objevena Patrickem Zieglerem v roce 1980. Nyní tu je: Seichem, Seichim, Sekhem a SKHM. Většina lidí používá jiné symboly a způsoby zasvěcení. Seichim je způsob, jak se Patrick propojuje a pracuje s energií. Nové jméno také skoncovalo se zmatkem, který se vytvořil kolem toho, jak se to vlastně píše.

Zasvěcení do Seichim je podstatně silnější a intenzivnější než Usuiho Reiki. Pomáhá zlepšit a zvýšit léčivé schopnosti, lépe otevřit léčivý kanál mistra, včetně vlastního duchovní růstu. Tento systém obsahuje celkem 8 symbolů a pomáhá mimo jiné zvýšit energetický potenciál, zvyšuje tělesné, emocionální a duševní aspekty bezpodmínečné lásky, rozpouští zármutek, smutek, stress a jiné bloky, vyrovnává Jin a Jang, a zvyšuje spojení mezi Středním a Vyšším Já.

Zde bych ještě chtěla upozornit, že někteří Mistři vyučují a rozdělují Seichim reiki do tří stupňů (tři úrovně, 7 facet), přičemž první dvě úrovně nahrazují I. a II. stupeň klasické Reiki - a teprve třetí úroveň rozebírá Seichim reiki.

Běžně se však Seichim reiki vyučuje ve dvou stupních:

I. stupeň:

Tento stupeň zahrnuje veškeré učivo, týkající se Seichim reiki. V tomto prvním stupni je vlastně probíráno učivo, které jiní mistři zařazují až do té třetí úrovně. Podmínkou pro I. stupeň Seichim reiki tedy je, že žáci musí již mít za sebou I. a II. stupeň reiki Usuiho systému.

II. stupeň - Mistr:

Předpokladem pro toto mistrovské zasvěcení je Mistr/Učitel v Usuiho systému reiki.

 

Imara Reiki

 

Imara Reiki je jednoduchý systém a tak o něm není napsáno mnoho informací a není jich také tolik potřeba, aby člověk úspěšně používal tuto krásnou léčivou energii.

Imara je forma Reiki, která vibruje na vyšších energetických úrovních, než většina ostatních běžných Reiki tradic.

Musíte být Mistr Reiki tradičního systému Usui Shiki Ryoho Reiki, aby jste mohli zasvěcení do Imara Reiki podstoupit.

Mnoho terapeutů a praktikujících tento systém tvrdí, že Imara je číslo 5 na stupnici síly, kdy Usuiho systém jsou úrovně 1, 2 a 3.

Ale mějte na paměti, že jak jsme každý jedinečný, tak prožívání Imara je také jedinečné.

Někteří popsali Imara Reiki tak, že je mnohem obsáhlejší, co se týče vibrací, než jakákoliv jiná modalita používaná k léčení, se kterou pracovali.

Imara je intenzivní energie. Vyvolává jiné pocity a jako taková:

 

Předpokladem pro toto mistrovské zasvěcení je alespoň Mistr/Učitel v Usuiho systému reiki.

 

Shamballa 1024

Shamballa 1024 je tzv. "multidimenzionální" systém léčení, který máme na naší planetě od roku 2003. Tento systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germainem a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také Průvodcem jménem Joelle. Channelovala ho June Stephansen v roce 2003.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:

- Univerzální životní energie (reiki)

- Mahatma energie - neboli "JÁ JSEM" Boží přítomnost

- Energie Nanebevzatých mistrů

Energie Shambally 1024 je určena k léčení těch, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech. Takových lidí v současné době není ještě mnoho, ale denně je nás čím dál víc. Energie Shambally nám velmi napomáhá při našem „vzestupu“ do 4. a 5. dimenze a při vzestupu planety Země. Osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.

Symboly Shamballa 1024 pracují s vysoko vibrujícími frekvencemi 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.).

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech - a ty jsou pak předávány "telepaticky" prostřednictvím zasvěcení (přes naše Vyšší Já). Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě). Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka - tím se zabrání komolení symbolů a zneužití systému.

Oproti Usuiho systému reiki je práce s Shamballa 1024 jednodušší. U Shamballa 1024 nepotřebujete znát žádné symboly, i když jich má 1024. Je to práce jenom s úmyslem. Čistý úmysl je všechno, co u Shamballa 1024 potřebujete. Nepotřebujete znát symboly potřebné k léčení, protože všechno pro nás dělají energetické bytosti, které tu jsou s námi, pracují pro nás - a kteří ví nejlíp, co zrovna potřebujete! Je to pro ně jen jakýsi způsob souhlasu, který oni v tu chvíli potřebují a který byste jim sami od sebe nedali.

 

Level 1:

- obsahuje zasvěcení do prvních 256 symbolů, dává návod k praktickému použití, naučíte se léčení přímo a vysílání Shamballa-energie na dálku

Level 2:

- zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 512)

Level 3:

- zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 768)

Level 4 - Mistr/Učitel:

- zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 1024)

Předpoklad pro zasvěcení:

Energie Shamballa 1024 je velmi silná! Je uváděna jako nejsilnější ze všech energií. Mohou ji absolvovat pouze mistři, kteří už mají za sebou aspoň Usuiho Reiki, Seichim Reiki a Imaru (nebo Tachyon reiki). Zasvěcení do prvních dvou stupňů se předává naráz. Mistři reiki, kteří mají již dost vysoké vibrace, si tuto linii mohou absolvovat celou jednorázově (s dodržením 7-denního odstupu mezi jednotlivými zasvěceními).

 

Kundaliní Reiki

Na Kundalini-Reiki je třeba se dívat jako na paralelní vývoj k Usui-Reiki. Kundalini-Reiki se lze naučit, aniž by bylo nutné předtím projít jiným stupněm reiki. Kundalini-Reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini-Reiki naučit.

Kundalini-Reiki bylo uvedeno dánským učitelem meditace Ole Gabrielsenem a jeho vědění bylo Chanelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi, který dává v dnešní době změn toto učení všem nesobeckým lidem k dispozici. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie. Zasvěcení se předává zpravidla jako zasvěcení na zálku, takže je jednoduché se učit od nejlepších učitelů světa.

Kundalini reiki zesiluje kanály reiki a probouzí energii kundalini, pročišťuje a rozšiřuje čakry a také celý energetický systém. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál nad úrovní čaker. V zasvěcení se předává:

Kundalini reiki má 12 stupňů a pracuje bez symbolů.
Stupně jsou rozloženy po třech. Po absolvování základních tří stupňů obdržíte certifikát Mistr Kundalini Reiki. V prvních třech stupních se předávají hlavní vědomosti. Potom následuje:
Booster 1 - (stupně 4, 5, 6)
Booster 2 - (stupně 7, 8 ,9)
Booster 3 - (stupně 10, 11, 12)
V Boosterech se již nepředávají další znalosti, jen se zesiluje energie. Za každý ucelený Booster obdržíte mistrovský certifikát.

Kundalini reiki - I. stupeň:

Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jste připravováni na probuzení kundalini. Je otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra. Učíte se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui-Reiki.

Kundalini reiki - II. stupeň:

Zasvěcení zesiluje kanály reiki. Jemně a bezpečně je tu probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu) - a tím budete připraveni na úplné probuzení energie kundalini prostřednictvím Kundalini Reiki 3. stupně. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn a především spodní tři čakry. Speciální meditace kundalini-reiki vám pomůže dokončit očistný proces a dosáhnout největšího účinku při čištění. Zároveň s tím budete přijímat přesně tolik energie, kolik potřebujete.

Kundalini reiki - III. stupeň - Mistr/Učitel:

Tímto zasvěcením ve vás může energie proudit opravdu plnou silou. Je zde otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení. Mimo to se naučíte, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

Kundalini Reiki - Booster

Dalších 9 zasvěcení nazývané "boostery" slouží k zesílení vjemu Kundalini energie a k posílení práce s ní. Nové informace v těchto zasvěceních obsaženy nejsou, pouze slouží k zesílení proudu energie, k pročišťování čaker a energetických kanálů.

 

RA-SHEEBA

Ra Sheeba je velmi silnou částí Universální léčivé energie.

Energie "RA" - Zdroj, z centra Velkého centrálního slunce. Energie "SHEEBA" - sexuální, tvořivá, radostná, vyjádření lásky, ženská část tohoto paprsku Universální léčivé energie, která přivádí přímo ke zdroji.
"Sheeba" ukazuje cestu k "Ra". Jenom skrze Sheebu se můžeme dostat k "Ra" a najít naší opravdovou cestu Domů.

Ra Sheeba léčení působí přímo na čakry. Mění naši DNA a elektromagnetiku. Tím nás učí lásce a propojuje nás se zdrojem lásky v našem nitru. Láska nám pomáhá v pokroku a pohybu vpřed na všech úrovních.
Tuto energii potřebujeme a měli bychom nechat její vibraci, aby nás pozitivně změnila. Stát se světlem. Vyzařovat toto světlo a sledovat, kdo ho objevil.

Faraon, který v dávných dobách Ra-Sheebu ovládal, zemřel poměrně mlád - a nestačil předat zasvěcencům a "strážcům" Ra-Sheeby zasvěcovací rituál. A proto, jak strážci postupně umírali, mizela i možnost uchovat tuto energii pro další časy.

Vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Universa, se již natolik zvýšily, že jsme opět připraveni přijmout potřebný vibrační stupeň, který nám opět umožňuje tuto silnou energii přijmout a s ní také pracovat.

Nyní se opět vrátili tito strážci na scénu života, opět připraveni držet tuto energii. Tentokrát bude od mnohých udržena a bude cennou podporou pro stav duchovního "vzestupu".

Co se stane zasvěcením?

Změní se vaše vibrace, změní se barvy vaší duše a otevře se cesta lásce, aby mohla proudit vaší bytostí.

Kdo může být zasvěcen do Ra Sheeba?

Ti, kteří jsou Mistři učitelé Reiki, nebo Ti kteří mají vibrace podobné, jako Mistr v některé jiné léčebné modalitě.

Kdy jste připraveni obdržet zasvěcení “Ra-Sheeby”?

Vibrujete s vibrací. Tato energie Vás bude velmi přitahovat. V této chvíli jsou to ti, kteří se “smluvně zaváží” být opět “strážci” a ochraňovateli energie RA.

Energie Ra-Sheeba je velmi silná! Proto do ní mohou být zasvěceni pouze Mistři/učitelé nebo ti, kteří mají skutečně velmi vysoké vibrace. Intenzita a síla Ra-Sheeba energie je obrovská - a jenom Ti, kteří mají mistrovské vibrace ji mohou snést a pracovat s ní. I mnoha Mistrům se po zasvěcení dělá z její síly a razance fyzicky špatně.

 

© 2006 BERUNA.CZ, Kontakt: Lenka Řetovská, masaze@letoile.cz, tel.: 777 149 907 | Masáže Praha 4